Kongres USA: pakt chińsko-watykański nie zatrzymał prześladowań

Specjalny raport Kongresu Stanów Zjednoczonych wskazuje na gwałtownie pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach. Jako przykład podaje prześladowanie katolików, które wzmogło się w następstwie podpisanego przez Watykan porozumienia z chińskim rządem. Jak się okazuje, chińsko-watykański pakt wydaje się przynosić skutki odwrotne do zamierzonych.

„Komisja Kongresu USA ds. Chin (CECC) w 2019 zaobserwowała, że w następstwie decyzji chińskich władz o zacieśnianiu regulacji w celu zapewnienia coraz większej kontroli społeczeństwa,  sytuacja praw człowieka wyraźnie się pogorszyła, a rządy prawa nadal ulegają rozkładowi”- czytamy w raporcie rządowej komisji za rok 2019.

„W następstwie podpisanego w sierpniu 2018 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej i Stolicę Apostolską porozumienia wyznaczającego drogę dla unifikacji Kościoła podziemnego i wspólnot zatwierdzonych przez państwo, lokalne władze w Chinach rozpoczęły prześladowania Katolików objawiające się w demolowaniu kościołów, zdejmowani krzyży czy dalszym internowanie podziemnych kapłanów” – piszą autorzy raportu.

Raport obejmuje okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2019 r. Komisja Kongresu USA ds. Chin (CECC) powstała w 2000 r. przy okazji przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Środowy raport wskazuje na wzrost liczby obozów internowania w prowincji Xinjiang, brutalne prześladowania Chrześcijan, Muzułmanów i innych niezarejestrowanych wyznań oraz zawiera informacje dotyczące tłumienia niedawnych protestów w Hong-Kongu.

Prześladowania są skutkiem prowadzenia pięcioletniego planu „sinizacji” religii w Państwie Środka. Wszystkie wyznania mają opierać swój przekaz o zasady socjalizmu i promować priorytety polityki Komunistycznej Partii Chin.

W celu przyspieszenia procesu unifikacji tamtejszego Kościoła (określanego nazwą podziemnego) z Kościołem usankcjonowanym przez państwo, Watykan uznał biskupów zaprezentowanych przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Według zarówno wielu obserwatorów jak i samych chińskich Katolików, proces nie tylko nie powstrzymał represji, ale zauważono ich zwiększenie. Według niektórych badaczy, tak gwałtowne wzmożenie prześladowań religijnych nie miało miejsca od czasu Rewolucji Kulturalnej Mao Zedonga w latach 1969 – 1976.   

Źródło: catholicherald.co.uk , pochodzenie artykułu: pch24.pl

PR


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: