Kongres USA: pakt chińsko-watykański nie zatrzymał prześladowań

Specjalny raport Kongresu Stanów Zjednoczonych wskazuje na gwałtownie pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach. Jako przykład podaje prześladowanie katolików, które wzmogło się w następstwie podpisanego przez Watykan porozumienia z chińskim rządem. Jak się okazuje, chińsko-watykański pakt wydaje się przynosić skutki odwrotne do zamierzonych.

„Komisja Kongresu USA ds. Chin (CECC) w 2019 zaobserwowała, że w następstwie decyzji chińskich władz o zacieśnianiu regulacji w celu zapewnienia coraz większej kontroli społeczeństwa,  sytuacja praw człowieka wyraźnie się pogorszyła, a rządy prawa nadal ulegają rozkładowi”- czytamy w raporcie rządowej komisji za rok 2019.

„W następstwie podpisanego w sierpniu 2018 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej i Stolicę Apostolską porozumienia wyznaczającego drogę dla unifikacji Kościoła podziemnego i wspólnot zatwierdzonych przez państwo, lokalne władze w Chinach rozpoczęły prześladowania Katolików objawiające się w demolowaniu kościołów, zdejmowani krzyży czy dalszym internowanie podziemnych kapłanów” – piszą autorzy raportu.

Raport obejmuje okres od sierpnia 2018 do sierpnia 2019 r. Komisja Kongresu USA ds. Chin (CECC) powstała w 2000 r. przy okazji przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Środowy raport wskazuje na wzrost liczby obozów internowania w prowincji Xinjiang, brutalne prześladowania Chrześcijan, Muzułmanów i innych niezarejestrowanych wyznań oraz zawiera informacje dotyczące tłumienia niedawnych protestów w Hong-Kongu.

Prześladowania są skutkiem prowadzenia pięcioletniego planu „sinizacji” religii w Państwie Środka. Wszystkie wyznania mają opierać swój przekaz o zasady socjalizmu i promować priorytety polityki Komunistycznej Partii Chin.

W celu przyspieszenia procesu unifikacji tamtejszego Kościoła (określanego nazwą podziemnego) z Kościołem usankcjonowanym przez państwo, Watykan uznał biskupów zaprezentowanych przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Według zarówno wielu obserwatorów jak i samych chińskich Katolików, proces nie tylko nie powstrzymał represji, ale zauważono ich zwiększenie. Według niektórych badaczy, tak gwałtowne wzmożenie prześladowań religijnych nie miało miejsca od czasu Rewolucji Kulturalnej Mao Zedonga w latach 1969 – 1976.   

Źródło: catholicherald.co.uk , pochodzenie artykułu: pch24.pl

PR

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: