Kolejna pomoc humanitarna trafiła do najuboższych na peryferiach Pakistanu!
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół