„Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie nienawidził, zanim was nienawidził” (Jan 15:18)

W ostatecznym rozrachunku wiemy, że prześladowania istnieją, ponieważ Jezus powiedział: „Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie nienawidził, zanim was nienawidził” (Jan 15:18). Jezus wyjaśnił, że osoby uwięzione w ciemności będą go nienawidzić , a z kolei jego wyznawcy. 

Dzisiaj krótko przyglądamy się trzem czynnikom – mieszance elementów politycznych, religijnych, społecznych i kulturowych – które pokazują, jak głęboko zakorzeniony jest nasz świat w przeciwstawianiu się Jezusowi.

Komunizm: nieudane wyznanie wciąż celuje w chrześcijan

  • W krajach komunistycznych, takich jak Kuba, Chiny, Wietnam, Laos i Korea Północna, rządy uważają chrześcijan i Kościół za potencjalną zarazę, którą należy wyeliminować.
  • Mówiąc wprost, władze w tych krajach atakują chrześcijan za nadużycia, ponieważ czczą Jezusa Chrystusa, a nie reżim marksistowski.
  • Media, wiadomości i internet są ściśle kontrolowane, aby świat zewnętrzny jak najmniej słyszał o cierpieniach zadawanych chrześcijanom i innym grupom mniejszościowym.

Radykalny islam: Wypuszczanie pełnej furii na Kościół

  • Fundamentalistyczny islam jest zdecydowanie przeciwny innym wyznaniom, a w radykalnych krajach muzułmańskich, takich jak Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Indonezja, chrześcijanie cierpią bardzo. 
  • “Leczenie” chrześcijaństwa obejmuje zarówno dyskryminację zawodową, jak i brutalne formy prześladowań, w tym uprowadzenia, gwałty i przymusowe nawrócenie kobiet, uwięzienie i morderstwo.

Dyskryminacja: zjawisko uniwersalne

  • Niestety prześladowania chrześcijan często zdarzają się ze strachu i nietolerancji wobec tego, co inne. Grupy ludzi, które dzielą miasta, miasta lub ziemie, często spierają się o ich rozbieżne praktyki kulturowe i społeczne.
  • Na przykład w Indiach rząd uchwalił przepisy antykonwersyjne w celu ochrony dominującej religii, hinduizmu. Radykalni Hindusi wykorzystują te prawa, aby dyskryminować, odmawiać zatrudnienia, fizycznie atakować, a czasem nawet mordować chrześcijan.
Dziękuję za przeczytanie – Chrześcijańska Misja Ewangeliczna “FILEO”

Proszę, módlcie się za pracę ICC, aby służyć prześladowanym wierzącym na całym świecie. Odwiedź nas na persecution.org, aby dowiedzieć się więcej.

„Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mateusza 5:10)


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: