Japonia: Mężczyzna poślubił hologram.
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół