Japonia: Mężczyzna poślubił hologram.
2022-09-26

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół