Hiszpański dziennik „El Periodico” poinformował, że resort edukacji w Katalonii, opracował pilotażowy plan lekcji islamu dla szkół publicznych czterech miast. Programem objęte zostały Barcelona, Gerona, Tarragona i Llobregat. Program ruszy już w tym roku szkolnym.

Lekcje islamu zostaną wprowadzona najpierw w pierwszych klasach szkoły podstawowej i średniej jako przedmiot obowiązkowy dla szkół, lecz dobrowolny dla uczniów – napisał „El Periodico”.

Regionalny minister edukacji Katalonii Josep Bargallo powiedział agencji EFE, że Islamska Komisja Hiszpanii (CIE) i autonomiczny rząd Katalonii zamierzają w ten sposób zagwarantować „prawo do wolności religijnej” i zapewnić “spójność społeczną”.

“Wprowadzenie do szkół takich lekcji wpisuje się w koncepcję edukacji stawiającej na pierwszym planie takie wartości, jak różnorodność społeczno-religijna i kulturalna, a stosowane wobec dzieci uczących się islamu kryteria mają być takie same, jak w przypadku uczniów, którzy wybierają jako przedmiot religię katolicką” – napisał portal Religion Digital w środę.

Plan wprowadzenia do katalońskich szkół publicznych lekcji islamu jest zgodny z Umową o Współpracy między rządem Hiszpanii i Islamską Komisją Hiszpanii z 1992 roku.

Umowa uznała islam za religię mniejszości w Hiszpanii i zagwarantowała „prawa uczniów muzułmańskich do otrzymania islamskiego nauczania religijnego w publicznych ośrodkach edukacyjnych, na poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim obowiązkowym i maturalnym”.

Zgodnie z „El Periodico”, za zakres nauczania islamu ma być odpowiedzialny rząd hiszpański, a program powinien „odzwierciedlać język i kulturę rodzin muzułmańskich w Katalonii, a także realia dotyczące muzułmanów i niemuzułmanów, mężczyzn i kobiety pochodzących z różnych obszarów geograficznych i kulturalnych, w celu przekazania uczniom optyki inkluzywnej i nauczania na temat różnorodności”.

Nauczyciele religii islamskiej zostaną wyznaczeni przez „wspólnoty należące do Islamskiej Komisji Hiszpanii” i powinni posiadać tytuł akademicki równorzędny z wymaganym wobec nauczycieli innych przedmiotów.

Według ostatnich danych Związku Wspólnot Islamskich Hiszpanii (UCIDE), w grudniu 2019 roku w Hiszpanii mieszkało 2,1 mln muzułmanów (4 proc. ludności kraju), z czego 42 proc. narodowości hiszpańskiej.

Najwięcej muzułmanów, jedna czwarta, mieszka w Katalonii (ponad 564 tys.). Około 86 tys. uczniów optowałoby za nauczaniem islamu w tym regionie. Zgodnie z danymi CIE, obecnie islam nauczany jest w szkołach publicznych w 12 spośród 17 regionów autonomicznych Hiszpanii.

Źródło: PAP Autor: Grażyna Opińska z Saragossy

Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: