Islamiści z Boko Haram spalili żywcem 86 dzieci! Gdzie w tym czasie były mass media?
2022-08-19

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół