Islamiści z Boko Haram spalili żywcem 86 dzieci! Gdzie w tym czasie były mass media?
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół