ISIS brutalnie atakuje chrześcijan.

Bojownicy ISIS rozstrzelali i ukamienowali wielu chrześcijańskich mężczyzn –  podczas napadów, porwali kobiety i młode dziewczęta i zmusili je do niewolnictwa seksualnego.

ISIS oferowało trzy opcje tym, którzy przeżyli lub zostali oszczędzeni:

Przejść na Islam, wygnanie lub pozostać i zapłacić podatek na życie. 

Uwaga! Film tylko dla osób dorosłych!


Źródła Prześladowań

MARKSIZM

W krajach komunistycznych, takich jak Kuba, Chiny, Wietnam, Laos i Korea Północna, chrześcijanie są celem, ponieważ pokładają wiarę w Panu, a nie w reżimy marksistowskie.

ISLAM

Fundamentalistyczny islam jest bardzo nietolerancyjny wobec innych wyznań, a w radykalnych krajach muzułmańskich, takich jak Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Indonezja, chrześcijanie bardzo cierpią – od dyskryminacji zawodowej po porwania, gwałty i przymusowe nawrócenie chrześcijańskich kobiet na islam. Prześladowania są najbardziej gwałtowne w tych krajach i często obejmują uwięzienie i morderstwo chrześcijan.

KULTURALNY

Prześladowania chrześcijan występują również w wyniku dyskryminacji społecznej i kulturowej. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie boją się i nie tolerują tego, co jest inne. W miejscach takich jak Indie chrześcijanie są dyskryminowani, odmawia się im zatrudnienia, fizycznie atakowani, a czasem nawet mordowani.


Rodzaje Prześladowań

PRZEŚLADOWANIA BEZPOŚREDNIE

ARESZTOWANIE W WIĘZIENIU / TORTURACH

MĘCZEŃSTWO ZABÓJSTWA

ATAKI NA ŻYCIE , MIENIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KOŚCIOŁÓW I BIBLII

WYMUSZONA KONWERSJA

ZBRODNIE PRZECIWKO KOBIETOM

PRZEŚLADOWANIA POŚREDNIE

DYSKRYMINACJA EDUKACYJNA

DYSKRYMINACJA ZAWODOWA

ODMOWA PRAW

OGRANICZENIA PRAWNE


Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO”


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: