Iran: Zwolniono niektórych osadzonych za wiarę w Jezusa z więzienia Evin w Teheranie.

(Morning Star News)

Kryzys COVID-19 w Iranie spowodował wolność dla kilku chrześcijan wśród około 85 000 osób zwolnionych z więzienia, ale nastroje antychrześcijańskie nadal trwają pomimo krótkotrwałego zastoju w działaniach przeciwko nawróconym na chrześcijaństwo, podają źródła .

Walczący o prawa człowieka twierdzili, że uwolnienie uwięzionych chrześcijan w ramach wysiłków reżimu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa było pragmatyczne i nie świadczyło o zmianie polityki rządu irańskiego.

„Przez pewien czas wydawało się, że władze są zbyt zajęte koronawirusem, aby zawracać sobie głowy chrześcijanami”, powiedział agencji Morning Star News badacz z Bliskiego Wschodu (MEC).

„Teraz wiemy, że ponownie skupili się na atakowaniu chrześcijańskich konwertytów”.

21 kwietnia chrześcijańska konwertytka Mary (Fatemeh) Mohammadi, 21 lat, została skazana na chłostę i trzy miesiące plus jeden dzień więzienia za udział w styczniowym proteście w Teheranie w sprawie zestrzelenia samolotu Ukranian Airlines Flight 752 przez Islamski Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej .

Chociaż sprawa nie ma związku z jej wiarą, ponieważ wcześniej odbyła sześciomiesięczny wyrok więzienia za zarzuty z powodu działalności chrześcijańskiej, Mohammadi została nękana i odmówiono jej edukacji.

Na rozprawie sędzia zapytał Mohammadi o jej wiarę chrześcijańską, chociaż nie miała ona związku na zarzutem „zakłócania porządku publicznego”, budząc obawy, czy jej wiara wpłynęła na sposób rozpatrzenia sprawy przez sędziego.

Mohammadi nie może odwołać się od wyroku, który został zawieszony z powodu kryzysu koronawirusa.

Rozprawa sądowa Mohammadi została zawieszona w kwietniu z powodu pandemii COVID-19. Badacz MEC powiedział, że jest zaskoczony, że sąd kontynuował zarzuty pomimo ostatnich odroczeń w systemie sądowym.

„Osobiście myślałem, że priorytetem byłyby poważniejsze sprawy” – powiedział.

Maghrebinejad, 65 lat, został skazany na 2 lata więzienia 27 lutego za „członkostwo w grupie wrogo nastawionej do reżimu” za otrzymanie wersetu biblijnego od Filipian z chrześcijańskiej organizacji medialnej, według MEC. Według dokumentu sądowego organizacja opowiada się za „ewangelicznym chrześcijaństwem syjonistycznym”, którego reżim nie toleruje.

Apelując od wyroku, zamiast ułaskawienia Maghrebinejad otrzymał dodatkowy rok na „propagandę przeciwko państwu”.

Nastąpiło to po trzyletnim wyroku za „obrażanie świętych przekonań islamskich” podczas rozprawy w sądzie cywilnym w dniu 8 stycznia.

Zbrodnia: Maghrebinejad odpowiedział na żart w mediach społecznościowych uznany za krytyczny wobec duchowieństwa – z emoji z uśmiechniętą twarzą.

„To był jedyny dowód, jaki mogli znaleźć po aresztowaniu go bez przyczyny i przeszukaniu jego domu bez nakazu” – powiedział agencji Morning Star News badacz MEC. „To bardzo niepokojące. To jest starszy mężczyzna. Jego rodzina nie mieszka już na wsi, a władze są dla niego celem. Są zdeterminowani. ”

Maghrebinejad został zwolniony za kaucją i apeluje co do wszystkich trzech wyroków skazujących.

Zwolniono:

Chrześcijan Amin Khaki, Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari i Fatemeh Bakhteri.

Trzej chrześcijanie początkowo zostali tymczasowo zwolnieni za kaucją w wysokości kilku tysięcy dolarów.

Khaki został zwolniony warunkowo 2 marca po zapłaceniu kaucji i odbyciu ośmiu miesięcy 14-miesięcznego wyroku za „propagandę przeciwko reżimowi i zakładanie kościołów domowych”. Mniej więcej miesiąc później Khaki został powiadomiony, że nie ma obowiązku powrotu.

Po odbyciu około siedmiu miesięcy ich rocznych wyroków za „szerzenie propagandy przeciwko reżimowi”, Ghanbari i Bakhteri również zostali tymczasowo zwolnieni w marcu.

Władze więzienne poinformowały Ghanbari na początku kwietnia, że ​​nie jest zobowiązana do powrotu, natomiast Bakhteri została poinformowana, że ​​jej tymczasowe zwolnienie zostało przedłużone, zgodnie z opinią organizacji Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Pozostanie w więzieniu

Kilku innych chrześcijan z dłuższymi wyrokami pozostaje w więzieniu pomimo groźby zarażenia wirusem, w tym pastor Yousef Nadarkani i trzech innych aresztowanych wraz z nim – Mohammadreza Omidi, Yasser Mossaybzadeh i Saheb Fadaie.

Wszyscy czterej nadal odbywają 10-letnie wyroki wydane w czerwcu 2017 r. Za zarzuty „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez propagowanie kościołów domowych i promowanie chrześcijaństwa syjonistycznego”, zgodnie z CSW.

Według MEC, poprosili o spotkanie z powodu kilku przypadków koronawirusa na niektórych oddziałach więzienia Evin, ale odmówiono.

Sprawa Nadarkaniego została przeanalizowana przez sąd rewolucyjny w maju, ale wynik nie jest znany, według eksperta z Bliskiego Wschodu w CSW. Powiedział, że nie jest jasne, dlaczego pastor Nadarkani nie został zwolniony.

„Wydaje mi się, że jest to bardzo głośny przypadek, więc może przekazać przesłanie społeczeństwu irańskiemu, a zwłaszcza irańskim chrześcijanom, którzy nawrócili się, że:„ Nie myśl, że rozluźniamy naszą politykę – to tylko tymczasowe ”.

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”
br. Waldemar Skworcz-Bednarski


© 2020 Morning Star News. Artykuły / zdjęcia mogą być przedrukowane dzięki uprzejmości Morning Star News.


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: