Irańskie władze w połowie marca wypuściły na wolność tysiące więźniów, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się w krajowych więzieniach COVID-19.

Utworzono: 24 kwiecień 2020

Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari

Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari. Zdjęcie: Middle East Concern

Wśród nich są także chrześcijanie.

Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari oskarżono w grudniu 2018 r. o „propagandę przeciwko systemowi”. Jej proces w sądzie zaczął się 27 lipca następnego roku, a w październiku 2019 została skazana na rok więzienia. 2 marca zwolniono ją najpierw tymczasowo, a 2 kwietnia władze więzienia powiadomiły ją, że nie musi kontynuować odbywania kary.

Amin Khaki w marcu 2019r. został skazany na 14 miesięcy w więzieniu za domniemaną propagandę przeciwko reżimowi. Amin został zwolniony również tymczasowo 2 marca ze względu na zagrożenie związane z koronawirusem. 6 kwietnia powiadomiono go, że nie musi wracać do więzienia.

Zarówno Mahrokh jak i Amin musieli wpłacić kaucję o równowartości 3 tys. dolarów amerykańskich.

Dziękujmy Bogu za uwolnienie tych ludzi. Pamiętajmy o nich w modlitwach, kiedy muszą przyzwyczajać do życia na wolności w czasie pandemii. Módlmy się, by w wyniku działań ewangelizacyjnych, prowadzonych bezpośrednio w Iranie bądź przez telewizję satelitarną lub Internet wielu mieszkańców tego kraju zaufało Jezusowi Chrystusowi.

Źródło: Koncern Bliskiego Wschodu, GPCH


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: