Iran: podtrzymano wyrok śmierci na lekarzu oskarżonym o szpiegostwo i kolaborację z izraelskim Mosadem - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół