Iran: podtrzymano wyrok śmierci na lekarzu oskarżonym o szpiegostwo i kolaborację z izraelskim Mosadem - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół