Iran dokonał egzekucji 18 kobiet w 2021 r. W maju 2022 r. zabito 3 kobiety
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół