IRAN: Chrześcijańska blogerka bita i upokarzana w więzieniu!

Fatemeh (Mary) Mohammadi nawróciła się do Chrystusa z islamu. Z powodu odważnych wystąpień przeciw represjom władzy wobec swego narodu musi znosić więzienie i przemoc.

Po raz pierwszy Mary była aresztowana w listopadzie 2017 r. i skazana na sześć miesięcy więzienia za „członkostwo w grupach prozelitów” oraz udział w działalności chrześcijańskiej i szerzenie propagandy. Wiosną 2018 r. wyszła na wolność, jednak w lipcu 2019 r. została ponownie aresztowana, po czym zwolniona za kaucją. W grudniu nieoczekiwanie zakazano jej kontynuowania nauki na Islamskim Uniwersytecie Adad.

Mary została aresztowana po raz kolejny 12 stycznia w następstwie protestów po zestrzeleniu ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Podczas pobytu w areszcie dotkliwie ją pobito i upokorzono. Od czasu przewiezienia do więzienia Qauchak jest stale maltretowana. Ta młoda chrześcijanka została ostatnio oskarżona o „zakłócanie porządku publicznego przez uczestnictwo w nielegalnym proteście”. Choć ustalono kaucję za jej uwolnienie, prokurator odmówił przyjęcia wpłaty. Mary znalazła się z tego powodu w stanie zawieszenia, mając w perspektywie znoszenie w więzieniu ciągłej przemocy.

Przyjdźmy w modlitwie przed tron naszego Sprawiedliwego Sędziego, prosząc o szybkie zwolnienie Mary z więzienia. Módlmy się o ochronę dla niej oraz wzmocnienie jej wiary i zaufania do Boga.

Źródła: Middle East Concern, Iran HRM, HRANA,GPCH


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: