IRAN: Chrześcijańska blogerka bita i upokarzana w więzieniu!

Fatemeh (Mary) Mohammadi nawróciła się do Chrystusa z islamu. Z powodu odważnych wystąpień przeciw represjom władzy wobec swego narodu musi znosić więzienie i przemoc.

Po raz pierwszy Mary była aresztowana w listopadzie 2017 r. i skazana na sześć miesięcy więzienia za „członkostwo w grupach prozelitów” oraz udział w działalności chrześcijańskiej i szerzenie propagandy. Wiosną 2018 r. wyszła na wolność, jednak w lipcu 2019 r. została ponownie aresztowana, po czym zwolniona za kaucją. W grudniu nieoczekiwanie zakazano jej kontynuowania nauki na Islamskim Uniwersytecie Adad.

Mary została aresztowana po raz kolejny 12 stycznia w następstwie protestów po zestrzeleniu ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Podczas pobytu w areszcie dotkliwie ją pobito i upokorzono. Od czasu przewiezienia do więzienia Qauchak jest stale maltretowana. Ta młoda chrześcijanka została ostatnio oskarżona o „zakłócanie porządku publicznego przez uczestnictwo w nielegalnym proteście”. Choć ustalono kaucję za jej uwolnienie, prokurator odmówił przyjęcia wpłaty. Mary znalazła się z tego powodu w stanie zawieszenia, mając w perspektywie znoszenie w więzieniu ciągłej przemocy.

Przyjdźmy w modlitwie przed tron naszego Sprawiedliwego Sędziego, prosząc o szybkie zwolnienie Mary z więzienia. Módlmy się o ochronę dla niej oraz wzmocnienie jej wiary i zaufania do Boga.

Źródła: Middle East Concern, Iran HRM, HRANA,GPCH

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: