Inicjatywy i kampanie społeczne

Najczęściej celem kampanii jest poprawa jakiejś określonej sytuacji, promocja konkretnych postaw, czy sprzeciw wobec pewnych działań.

Kampanie publikowane na stronie internetowej Fundacji “FILEO” skupione są na  problemach takich jak przemoc…