Informator dla osób doznających przemocy

PAMIĘTAJ! JEŻELI PODEJRZEWASZ PRZEMOC DOMOWĄ – NIE ZWLEKAJ Z POMOCĄ!

SZYBKA INTERWENCJA MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!