Indie wzywają Pakistan do zaprzestania prześladowania mniejszości religijnych
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół