Indie: władze żądają od pastorów zaprzestania działalności ewangelizacyjnej
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół