Indie deportują troje Szwedów za głoszenie Ewangelii o Jezusie
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół