Rejestr przestępców seksualnych-Aktualizacja WRZESIEŃ 2019

Rejestr przestępców seksualnych-Aktualizacja WRZESIEŃ 2019

15 września 2019 0 przez Zespół "FILEO"

Rządowy Rejestr pedofili i gwałcicieli

ZOBACZCIE ZDJĘCIA PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH

Gdzie mieszkają gwałciciele i pedofile? Możesz sprawdzić ich nazwiska, adres zamieszkania i artykuł kodeksu karnego, z którego zostali skazani. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. OSTATNIA AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2019 Dane do rejestru przestępców zbierane są już okrągły rok.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uważa, że wpis danych pedofila do rejestru ma chronić obywateli przed sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych i konsekwentnie występuje przeciwko negatywnemu odbiorowi rejestru, a także postanowieniom sądów.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w sierpniu. Minister sprawiedliwości w kasacji do Sądu Najwyższego chce zmiany orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 czerwca 2018 r. Sąd ten zmienił postanowienie SO i nie umieścił w rejestrze danych skazanego na 8,5 roku więzienia za gwałt na dziecku poniżej 15 lat. Zmiana orzeczenia pierwszej instancji i odstąpienie od wpisu do rejestru nastąpiły w wyniku zażalenia złożonego przez obrońcę skazanego.

 

Dlaczego rejestr jest uaktualniany? Do rejestru stale dopisywani są kolejni przestępcy seksualni. Inni są wykreślani z uwagi na postanowienia sądów lub zgon. Kilkunastu przestępców ma nowe, zaktualizowane zdjęcia twarzy.

“O tym, kto zostanie umieszczony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nazwanym przez media rejestrem pedofilów, decyduje tylko i wyłącznie niezależny i niezawisły sąd, który opiera się na przepisach ustawy, która w sposób jasny i szczegółowy wymienia wszystkie kryteria umieszczenia skazanego w rejestrze. Żadnego wpływu, nawet pośredniego, na umieszczenie lub nieumieszczenie skazanego w rejestrze nie mają ani politycy, ani prokuratorzy, ani urzędnicy, z Ministrem Sprawiedliwości włącznie. Nie ma też znaczenia zawód skazanego.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że “umieszczenie w Rejestrze, zarówno w części jawnej, jak i niejawnej, zależy tylko i wyłącznie od kwalifikacji czynu sprawcy dokonanej przez sąd i zawartej w wyroku. Rejestr funkcjonuje w sposób automatyczny – trafiają tam skazani na podstawie wyroków sądów, konkretnych artykułów i paragrafów Kodeksu karnego, zgodnie ze ściśle określonymi przepisami ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na mocy której wprowadzony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym”.

Rejestr przestępców seksualnych: Jakie dane są dostępne
W Rejestrze publicznym znajdziemy między innymi takie dane jak:

  • nazwisko, w tym także przybrane,
  • imiona,
  • nazwisko rodowe,
  • płeć,
  • data i miejsce urodzenia,
  • państwo urodzenia,
  • obywatelstwo lub obywatelstwa.

A także miejsce odbywania kary, miejsce popełnienia przestępstwa oraz jakiego czynu dopuścił się skazany oraz jego zdjęcie.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr publiczny

Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

https://policja.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=338ca7cf5e5043778c76b14f696c8eab