W rozmowie z PKWP adwokat Tabassuma Yousaf, przedstawiła dramatyczną informację na temat sytuacji osobistej i prawnej nastolatki: „Huma zadzwoniła do rodziców i poinformowała ich, że zaszła w ciążę z powodu przemocy seksualnej, jakiej doświadczała. Na pytanie ojca o możliwość opuszczenia domu porywacza i powrót do rodziców, odpowiedziała, że nie wolno jej wychodzić oraz że jej życie stało się teraz jeszcze trudniejsze, ponieważ jest zamknięta w jednym pokoju”.

Porywaczem jest muzułmanin Abdul Jabbar, ma brata Mukhtiara, który jest pracownikiem Rangersów, służb bezpieczeństwa.

„Mukhtiar zadzwonił do rodziców Humy i poprzez połączenie video pokazał im swoją broń i zagroził, że zabije ich, jeśli spróbują szukać swojej córki. Dodał, że nawet gdyby wszyscy chrześcijanie zebrali się, by odzyskać Humę, zabiłby zarówno rodziców, jak i każdego, kto próbowałby im pomóc” – relacjonuje Adwokat Humy

Sąd pierwszej instancji (trzeci sędzia sądowy ze Wschodniego Karaczi) oddalił sprawę z powodu braku dowodów. Do tego samego sędziego wniesiono apelację w celu ponownego zbadania dokumentów dowodowych, a ten zwrócił się do oficjalnego organu ds. rejestrów publicznych, NADRA, o uzyskanie aktu urodzenia nastolatki. Następne przesłuchanie zaplanowano na 13 lipca 2020 r. Jednak prawnik rodziców dziewczynki dostarczyła już na jednej z rozpraw dwa oficjalne dokumenty potwierdzające wiek nieletniej dziewczynki: świadectwo szkolne (oświadczenie złożone pod przysięgą przez jej szkołę) i świadectwo chrztu z parafii katolickiej św. Jakuba w Karaczi. Oba dokumenty wyraźnie podają datę urodzenia Humy: 22 maja 2005 r.

Sąd Najwyższy Pakistanu, ten sam, który uniewinnił Asię Bibi, mógłby teoretycznie w bardzo krótkim czasie rozpatrzyć i osądzić sprawę, ale radykalne pakistańskie społeczeństwo islamskie nie pozwala na autonomię systemu sądownictwa. Co więcej, kiedy chodzi o prawa mniejszości religijnych, istnieje trend do długich opóźnień, ponieważ nie są one uznawane ani za priorytetowe, ani za pilne. Wspomniany powyżej przypadek Asii Bibi jest wymownym świadectwem tej rzeczywistości.

„Opóźniana sprawiedliwość to sprawiedliwość, której się odmawia, więc wszelkie opóźnienia w decyzjach dotyczących praw mniejszości religijnych stanowią zaprzeczenie tych praw. Sąd zwlekał i nadal zwleka z wymierzaniem sprawiedliwości Humie tylko dlatego, że jest ona niepełnoletnią chrześcijanką. Gdyby podobny przypadek miał miejsce przeciwko nieletniej muzułmance, wszystkie władze postąpiłyby bardzo sprawnie. Jako prawnik jestem pewna, że Sąd Najwyższy Pakistanu będzie w stanie zapewnić sprawiedliwość rodzicom dziewczynki i samej Humie. Na każdym innym niższym szczeblu systemu sądowniczego sprawiedliwość dla mniejszości nie będzie możliwa”  – dodaje Tabassuma Yousaf

źródło: pkwp.org


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: