Hiszpańscy urzędnicy: Eutanazja, pomogła hiszpańskiemu społeczeństwu stać się „bardziej przyzwoitym” Cywilizacja śmierci
2022-12-06

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół