CHICAGO – Koalicja rodziców, nauczyciela i grupy kościołów złożyła pozew przeciwko Chicagowskim Szkołom Publicznym, próbując powstrzymać dystrykt przed zezwoleniem uczniom na naukę hinduskiej transcendentalnej medytacji i jej inicjacyjnej pudży.

„Program„ Czasu Ciszy ”opiera się na wierzeniach hinduskich, a praktyka„ medytacji transcendentalnej ”ma zasadniczo charakter religijny” – stwierdza wyzwanie prawne .

„Prawa powodów wynikające z Pierwszej Poprawki zostały naruszone, gdy oskarżeni stworzyli środowiska w szkołach publicznych, w których aprobowano hinduskie wierzenia i praktykę„ transcendentalnej medytacji ”, a uczniów zmuszano do angażowania się w praktyki religijne wbrew ich woli”.

Powodami są grupy Separation of Hinduism from our Schools – koalicja rodziców i uczniów, którzy sprzeciwiają się medytacji i innym praktykom nauczanym w szkołach – oraz Civil Liberties for Urban Believers, stowarzyszenie kościołów i ministerstw w rejonie Chicago.

Zgodnie z oficjalną skargą, Fundacja Davida Lyncha zwróciła się do University of Chicago Urban Labs o przedstawienie programu „Cichy czas” w szkołach w Chicago. Program jest oferowany szkołom w centrach miast w całym kraju w celu zwalczania „traumatycznego stresu”.

„Program Quiet Time to praktyczne, oparte na dowodach podejście do zmniejszenia stresu i radykalnej poprawy wyników w nauce, samopoczucia uczniów i środowiska szkolnego” – czytamy na stronie internetowej fundacji. „Ten ogólnokrajowy program uzupełnia istniejące strategie edukacyjne, poprawiając fizjologiczne podstawy uczenia się i zachowania”.

Twierdzi, że program „nie obejmuje żadnej religii, filozofii ani zmiany stylu życia”.

Jednak zgodnie z pozwem uczniowie uczestniczących szkół chicagowskich aktywnie brali udział w ceremonii inicjacji „Puja” w godzinach szkolnych, przynosząc pewne przedmioty do przedstawienia wizerunkowi Guru Dev – nauczyciela hinduskiego założyciela transcendentalnej medytacji Maharishi Mahesh Yogi – chociaż tożsamość osoby na zdjęciu nie została ujawniona.

Instruktor podobno również intonował słowa w sanskrycie, nie tłumacząc tego, co mówiła.

Studentów dodatkowo nauczono różnych mantr, aby recytowali po cichu podczas medytacji, poinstruowano ich o wymowie, ale powiedziano im, że są to „dźwięki bez znaczenia”.

„Mantry są pobierane z wybranej puli sanskryckich słów, które oddają cześć lub odnoszą się do konkretnych bóstw hinduskich. Na przykład mantra „Cel” jest związana z bóstwem Saraswati, który jest hinduską boginią wiedzy, muzyki, sztuki, mądrości i nauki ”- stwierdza pozew.

Codziennie odbywały się dwie sesje medytacyjne, podczas których instruktor uderzał dzwonkiem „ghanta”, używanym w hinduskich rytuałach, aby ogłosić rozpoczęcie 15-minutowej praktyki.

„Uczniowie zostali poinstruowani, aby zachować wszystkie informacje o rytuale inicjacyjnym„ Pudża ”w tajemnicy przed innymi osobami, w tym rodzicami” – zeznała zastępcza nauczycielka Dasia Skinner w swojej oficjalnej deklaracji. „Uczniowie powiedzieli mi, że instruktorzy TM ostrzegli ich, że to, co wydarzyło się w pokoju„ Cichy czas ”, powinno pozostać w pokoju„ Cichy czas ”.”

W pozwie zarzuca się również, że chociaż studenci mogli zrezygnować, „mimo to byli również naciskani, aby wziąć udział”. Stwierdza, że ​​program stanowi naruszenie Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj cały pozew tutaj. 

źrodło: christiannews.net


Sudan: bp Kussala-bez wsparcia materialnego nie przetrwamy.

Błagam, nie zostawiajcie nas samych!


Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać,  brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W dwóch regionach ogłoszony został stan klęski głodowej. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.


Sudański biskup wskazuje, że pandemia dramatycznie pogorszyła sytuację w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Rozprzestrzenianie się wirusa zablokowało nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie kryzysu epidemicznego może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami się podnieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: