26 stycznia 2022

1 thought on “„Gwałcone chrześcijanki, obozy koncentracyjne, mordowani misjonarze” wszystko to za wiarę w Jezusa

  1. Nikt ich nie dyskryminuje. Tak jak w PL nikt nie dyskryminuje mniejszości seksualnych, bo właśnie według logiki ludzi i partii wspierających KK każda osoba homoseksualna ma prawo zawrzeć związek małżeński z osobą odmiennej płci, więc nie są dyskryminowani i mają te same prawa co osoby heteroseksualne.
    W Polsce ludzie popierają takie podejście. Prawie 50% Polaków popiera partie, według których takie zachowanie to żadna dyskryminacja, a chrześcijanie tam mają przecież takie same prawa. Mają pełne prawo być muzułmanami, a że nie chcą to ich sprawa. Taka logiga chrzęścijańskich wartości w wykonaniu Polaków.

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

Privacy Policy and Terms & Conditions