Firooz Musaylou, więzień polityczny Iranu, potajemnie stracony bez wiedzy rodziny
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół