Europa: prześladowania muzułmanów nawróconych na chrześcijaństwo! Gwałty na kobietach, przetrzymywanie w zamknięciu - raport
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół