Ekstremiści zniewolili i maltretowali setki kobiet. Dziewczęta sprzedawano jako niewolnice seksualne za 600 dolarów
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół