29.05.2020 Waszyngton  (międzynarodowy koncern chrześcijański -ICC) – Dla wierzący w Jezusa muzułmanów kupowanie Biblii w społeczności islamskiej może stanowić śmiertelne ryzyko. Prosty akt publicznego spojrzenia na Biblię może prowadzić do oskarżenia o apostazję, co może mieć konsekwencje zagrażające życiu. Co więcej, są oni  często terroryzowani przez własne rodziny, jeśli ich konwersja zostanie odkryta.

ICC współpracuje z lokalnym pastorem w Egipcie, aby nieść duchowe wsparcie w jego społeczności. Ci wierzący, którzy musieli uciekać z domu z powodu prześladowań, zbierają się w bezpiecznym miejscu, aby uczyć się o Piśmie Świętym.

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: