Dzięki Państwa wsparciu, możliwy był kolejny zakup żywności dla dzieci!
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół