Dzięki Państwa wsparciu, możliwy był kolejny zakup żywności dla dzieci!
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół