Drastyczny wzrost antychrześcijańskich przestępstw z nienawiści w "praworządnej" Europie!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół