Darowizna: Dar Serca na Prześladowany Kościół - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Darowizna: Dar Serca na Prześladowany Kościół

FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY KRS 0000705635
Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO”

Wspieramy między innymi działania:

International Christian Concern (ICC)  – to organizacja non-profit z Waszyngtonu 501 (c) (3) poświęcona niesieniu pomocy materialnej, finansowej głodującym i terroryzowanym chrześcijanom na całym świecie, rzecznictwa i podnoszeniu świadomości społecznej – PROBLEMU – globalnego prześladowania Kościoła chrześcijańskiego – czego owocem jest powstanie – staraniem Fundacji „FILEO” – codziennie aktualizowanego informatora Czas Męczenników


Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY  KRS 0000705635

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO”

Tytuł przelewu: Prześladowany Kościół
BPKOPLPW – PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

lub poprzez PayPal


Darowizna


W celu uzyskania informacji na temat szerszej działalności Misji „FILEO” oraz Fundacji „FILEO” zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza:

FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY KRS 0000705635
Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO”


lub:

Fundacja”FILEO”
Wojska Polskiego 33c/1
78-449 Borne Sulinowo
e-mail:
biuro@fundacja-fileo.pl
waldemarbednarski@interia.pl
esteraskworcz@interia.pl
tel:
+48 889 952 888
+48 538 826 764


Źródła Prześladowań:

MARKSIZM

W krajach komunistycznych, takich jak Kuba, Chiny, Wietnam, Laos i Korea Północna, chrześcijanie są celem, ponieważ pokładają wiarę w Panu, a nie w reżimy marksistowskie.

ISLAM

Fundamentalistyczny islam jest bardzo nietolerancyjny wobec innych wyznań, a w radykalnych krajach muzułmańskich, takich jak Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Indonezja, chrześcijanie bardzo cierpią – od dyskryminacji zawodowej po porwania, gwałty i przymusowe nawrócenie chrześcijańskich kobiet na islam. Prześladowania są najbardziej gwałtowne w tych krajach i często obejmują uwięzienie i morderstwo chrześcijan.

KULTURALNY

Prześladowania chrześcijan występują również w wyniku dyskryminacji społecznej i kulturowej. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie boją się i nie tolerują tego, co jest inne. W miejscach takich jak Indie chrześcijanie są dyskryminowani, odmawia się im zatrudnienia, fizycznie atakowani, a czasem nawet mordowani.


Rodzaje Prześladowań:

PRZEŚLADOWANIA BEZPOŚREDNIE

ARESZTOWANIE W WIĘZIENIU / TORTURACH

MĘCZEŃSTWO ZABÓJSTWA

ATAKI NA ŻYCIE , MIENIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KOŚCIOŁÓW I BIBLII

WYMUSZONA KONWERSJA

ZBRODNIE PRZECIWKO KOBIETOM

PRZEŚLADOWANIA POŚREDNIE

DYSKRYMINACJA EDUKACYJNA

DYSKRYMINACJA ZAWODOWA

ODMOWA PRAW

OGRANICZENIA PRAWNE


Chrześcijańska Misja Ewangeliczna „FILEO”

Print Friendly, PDF & Email