CYKL PRZEMOCY – Przemoc powtarza się cyklicznie, zatem można wyróżnić kilka jej faz:
2022-12-06

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół