Chrześcijański nauczyciel wtrącony do więzienia ponieważ, jak twierdzi, „nie nazwał chłopca dziewczynką”!
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół