Chrześcijański nauczyciel wtrącony do więzienia ponieważ, jak twierdzi, „nie nazwał chłopca dziewczynką”!
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół