Chrześcijanom nakazano zaprzestania modlitw i prowadzenia nabożeństw
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół