Chrześcijanom nakazano zaprzestania modlitw i prowadzenia nabożeństw
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół