Chrześcijanki w irańskim więzieniu: „Byłyśmy tak przestraszone, że w nocy trzymałyśmy się za ręce i modliłyśmy” - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół