Chrześcijanin zginął w areszcie policyjnym podczas przesłuchania z użyciem brutalnych tortur!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół