Chrześcijanin skazany na śmierć przez powieszenie, za stwierdzenie, że Chrystus jest jedynym prawdziwym prorokiem
2022-08-19

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół