Chrześcijanin głoszący Jezusa skazany na więzienie za „działalność przeciwko Republice Islamskiej”


Hamed Ashoori, irański nawrócony chrześcijanin, został wezwany do odbycia 10-miesięcznej kary pozbawienia wolności za „propagandę przeciwko Republice Islamskiej”, po tym jak jego apelacja została odrzucona.

31-latek, który mieszka w Fardis na zachód od Teheranu, w sobotę 26 czerwca – tego samego dnia, w którym odrzucono jego apelację – otrzymał wiadomość, że ma 10 dni na zgłoszenie się władzom więzienia w Karaju na rozpoczęcie jego zdanie.

Hamed został skazany w kwietniu 2021 roku po ostatecznej rozprawie sądowej w IV Wydziale Sądu Rewolucyjnego w Karaju miesiąc wcześniej.

Sprawa przeciwko Hamedowi, która została opóźniona przez obostrzenia, faktycznie sięga lutego 2019 r., choć nie została zgłoszona do czasu jego wyroku na początku tego roku.

Hamed został aresztowany przez agentów Ministerstwa Wywiadu, gdy rano 23 lutego 2019 r. opuścił swój dom.

Agenci wywiadu zaczęli napadać na jego dom i konfiskować wszystkie chrześcijańskie przedmioty, w tym Biblię i inną literaturę, a także dyski twarde komputerów. 

Następnie został przewieziony do więzienia Rajaei Shahr w Karaj, gdzie był przetrzymywany w odosobnieniu przez 10 dni, zanim został przeniesiony do więzienia Ghezel Hesar, również w Karaj, na kolejne dwa dni.

Podczas przesłuchań Hamedowi zaoferowano dużą miesięczną pensję, jeśli „współpracował” i został informatorem przeciwko innym chrześcijanom.

Kiedy odmówił, został pobity.  Hamed i inny członek rodziny zostali następnie zmuszeni do udziału w sesjach „reedukacji” z islamskim duchownym.

Po czterech takich sesjach Hamed odmówił dalszego udziału i właśnie wtedy rozpoczęło się przeciwko niemu postępowanie sądowe.

Obecnie co najmniej 20 irańskich chrześcijan odbywa wyroki więzienia lub żyje na przymusowym wygnaniu wewnętrznym w wyniku sfabrykowanych zarzutów związanych z pokojowym praktykowaniem ich wiary.

źródło: articleeighteen


Osierocone dzieci w Pakistanie


 


SIEROCINIEC – MOTHER CARE ORPHAN CENTER

Powstał, po muzułmańskim zamachu terrorystycznym i wybuchu bomby, który miał miejsce w kościele w Peszawarze w dniu 22 września 2013 r. pochłaniając wiele niewinnych ofiar ludzkich. W rezultacie tego zamachu bombowego zmarło 127 chrześcijan, a 275 zostało rannych.

W wyniku tego zamachu wiele dzieci zostało osieroconych i całkowicie pozbawionych dalszej możliwości życia. W sierocińcu tym znajdują się również dzieci, które porzucili na ulicy ich muzułmańscy rodzice.

Sierociniec ten jest miejscem gdzie dzieci mogą bezpiecznie dorastać, oraz gdzie objęte są one nie tylko stałą opieką w różnej postaci, ale również pomocą duchową, gdzie poznają ewangelię i Biblię.

Polska Misja Pomocy Ubogim i Prześladowanym Chrześcijanom w Pakistanie, prowadzi comiesięczne zbiórki darowizn pieniężnych dla dzieci-sierot z Mother Care Orphanage oraz sierotom z Orphan Centre-Shelter Of Orphan w Lahore w Pakistanie, które objęła swoją stałą pomocą.

Miesięczny koszt utrzymania tych miejsc opieki dla prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie to w przybliżeniu 9.000 zł.  (opłat za naukę szkolną, opiekę medyczną, korepetycje w sierocińcu, a także również dokonywać opłat za wynajęty dom na sierociniec, opłaty rachunków za energie elektryczną, gaz wodę czy przeznaczać środki pieniężne na odzież, obuwie, lekarstwa i artykuły szkolne.)

Niestety w tym miesiącu zebraliśmy nie wystarczającą ilość darowizn, żeby zaspokoić zapotrzebowanie dwóch sierocińców a w planie mieliśmy kupić do schroniska 1 brakujący stół i 20 krzeseł. Koszt to do dodatkowe 815.00 złotych.

Wielu z darczyńców Polskiej Misji Pomocy Ubogim Chrześcijanom w Pakistanie, aktywnie uczestniczy również nie tylko w różnych projektach misyjnych ,składając swoje darowizny pieniężne w walce o życie dzieci-sierot i żyjących na ulicach, głodujących i prześladowanych chrześcijan w Pakistanie oraz o życie chrześcijańskich niewolników w fabrykach cegieł czy obozowiskach dla ludzi bezdomnych, ale również w walce z wielkim analfabetyzmem, który ma miejsce wśród chrześcijan w Pakistanie.
9-letni WASEEM HANIF jest sierotą w CENTRUM MATKI OPIEKI OPRHAN.
Spowodowany on jest nie tylko wielkim ubóstwem, ale również płatną edukacją w tym muzułmańskim kraju. To przede wszystkich ich chrześcijaństwo i brak wykształcenia oraz dyskryminacja tej mniejszości religijnej w kraju muzułmańskim powoduje to, że wykonują oni najgorsze i najcięższe prace, których nie chcą podejmować muzułmanie w codziennej walce o życie i przetrwanie ich oraz swoich licznych często członków rodziny.

To Polscy darczyńcy swoimi wspólnymi darami pieniężnymi, powodują obecnie całkowitą zmianę życia tych chrześcijańskich dzieci-sierot, dając im możliwość stałej edukacji i wykształcenie, tworząc im lepszą przyszłość.


Jednocześnie prosimy o udostępnianie tej informacji, gdyż potrzeby związane z pomocą żywieniową dla osieroconych dzieci w Pakistanie są ogromne.


Jest to konieczne, biorąc pod uwagę, iż rząd Pakistanu nie finansuje sierocińców czy schronisk dla dzieci, które w wyniku różnych zdarzeń losowych są sierotami.

Niestety, ale utworzony sierociniec i schronisko dla dzieci, nie tylko muszą zapewnić dzieciom stałą opiekę, ale również dokonywać regularnych opłat za naukę szkolną, opiekę medyczną, korepetycje w sierocińcu, a także również dokonywać opłat za wynajęty dom na sierociniec, opłaty rachunków za energie elektryczną, gaz wodę czy przeznaczać środki pieniężne na odzież, obuwie, lekarstwa i artykuły szkolne.Wszystkich ofiarodawców wielkich serc, prosimy w ich imieniu o dalszą pomoc


Darowizna Pakistan

Fundacja “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu:
„Prześladowany Kościół-Pakistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: