KPCh narzuca ekstremalne środki, aby zapewnić, że młodzi nie są narażeni na religię: od przesłuchiwania 10-latków po oddzielanie nieletnich od rodzin religijnych.

Od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących spraw religijnych 1 lutego 2018 r. Nieletnim w Chinach zakazano wstępu do miejsc kultu lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynnościach religijnych . Zakaz obejmuje szkółki niedzielne , obozy letnie i placówki edukacyjne prowadzone przez miejsca kultu . Pomimo tych surowych ograniczeń ludzie religijni nadal próbują wychować swoje dzieci w duchu swojej wiary, ale coraz częściej spotykają się z prześladowaniami.

Podczas sierpniowego spotkania prawie 60 dzieci w kościele Life Church w Zhumadian w prowincji Henan, kilku policjantów wtargnęło do tego kościoła domowego. Według członka zboru dzieci poniżej dziesiątego roku życia natychmiast zaczęły płakać ze strachu.

„Funkcjonariusze trzasnęli o stół, żebyśmy przestali płakać, i wyciągnęli na zewnątrz jednego chłopca, który tego nie zrobił” – wspomina jedno z dzieci.

Policja skonfiskowała wszystkie Biblie i inne książki religijne oraz aresztowała czterech kaznodziejów i kilku diakonów za zorganizowanie spotkania dla nieletnich. Następnie zadzwonili do rodziców dzieci, aby przyszli do kościoła z dowodami osobistymi. Na miejscu kazano im napisać oświadczenia, wyrzekając się wiary i obiecując, że nie będą już wpuszczać swoich dzieci do kościołów. Następnie zostali sfotografowani trzymając swoje dokumenty tożsamości. Rodzicom, którzy otrzymują świadczenia socjalne, grożono, że ich pomoc zostanie cofnięta, jeśli nadal będą praktykować swoją wiarę.

Jakiekolwiek wzmianki o dzieciach w kazaniach również są niedozwolone. Kaznodzieja ze wschodniej prowincji Shandong powiedział Bitter Winter, że inny kaznodzieja został wezwany przez Biuro do Spraw Religijnych trzy razy po tym, jak usłyszano o czytaniu wersetu z Biblii: Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie»(Mt 19:14).

Przedstawiciele Biura skrytykowali go za wzywanie „małych dzieci” do „przychodzenia do mnie” i nakazali mu trzymać się kazań sprawdzonych i zatwierdzonych przez władze.

źródło: Bitter Winter


Pomagamy w rozpowszechnianiu Ewangelii na wiejskich terenach Indii! – zobacz tutaj

Dołącz do nas już dziś!

Darowizna Biblia dla Indii

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: