Chiny: Nasilają się prześladowania “zbuntowanych” Kościołów Katolickich

Nacisk na chińskich katolików, aby przystąpili do Kościoła Patriotycznego, trwa, ponieważ kościoły są zamknięte, księża ścigani, społeczności zastraszane.

Dwa lata po podpisaniu umowy Watykan-Chiny z 2018 r. Prześladowania osób odmawiających przyłączenia się do Chińskiego Patriotycznego Stowarzyszenia Katolickiego (CPCA) trwają bez końca.

Pomijając Wytyczne Watykańskie z 2019 r., Które zezwalają kapłanom i biskupom podziemnego Kościoła katolickiego  na pozostawanie poza CPCA ze względów sumienia , KPCh nadal zmusza wszystkich katolików w Chinach do kontrolowania ich.

Niezarejestrowany kościół katolicki w diecezji Mindong w południowo-wschodniej prowincji Fujian został przymusowo zamknięty w listopadzie ubiegłego roku, ponieważ jego kapłan odmówił przystąpienia do CPCA.

Od tego czasu społeczność nadal spotykała się w tajemnicy w domu z blachy żelaznej, który zbudowali za swoje pieniądze.

Członek kościoła powiedział Bitter Winter, że 24 stycznia personel rządowy zaatakował ich prowizoryczny kościół, podczas gdy wierzący śpiewali hymny i modlili się. Grozili wyburzeniem domu, jeśli zbór spotka się ponownie.

Zgodnie z oświadczeniem o odpowiedzialności za cel pracy religijnej w 2019 r. Wydanym przez rząd miejscowości w Fujian, lokalne władze muszą nadal wzmóc wysiłki w celu kontroli i stłumienia niezarejestrowanego Kościoła katolickiego.

Wszelkie działania religijne powinny być nie tylko ograniczane i zakazane, ale każdy duchowny w tych miejscach kultu powinien zostać „przekształcony poprzez edukację” przez specjalnie wyznaczony personel.


„Zakazując działalności religijnej i edukacji wierzących, rząd zamierza nas nękać krok po kroku, aby nasza wiara zginęła” – powiedział Bitter Winter ksiądz z niezarejestrowanego kościoła w diecezji Yujiang .

„Mamy nadzieję, że Papież nie uwierzy w jednostronne wypowiedzi KPCh i wysłucha wypowiedzi członków niezarejestrowanych kościołów. Jeśli dołączymy do CPCA, nasza wiara stanie się nieczysta. ”

źródło: bitterwinter.org

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”
br. Waldemar Skworcz-Bednarski


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: