Nacisk na chińskich katolików, aby przystąpili do Kościoła Patriotycznego, trwa, ponieważ kościoły są zamknięte, księża ścigani, społeczności zastraszane.

Dwa lata po podpisaniu umowy Watykan-Chiny z 2018 r. Prześladowania osób odmawiających przyłączenia się do Chińskiego Patriotycznego Stowarzyszenia Katolickiego (CPCA) trwają bez końca.

Pomijając Wytyczne Watykańskie z 2019 r., Które zezwalają kapłanom i biskupom podziemnego Kościoła katolickiego  na pozostawanie poza CPCA ze względów sumienia , KPCh nadal zmusza wszystkich katolików w Chinach do kontrolowania ich.

Niezarejestrowany kościół katolicki w diecezji Mindong w południowo-wschodniej prowincji Fujian został przymusowo zamknięty w listopadzie ubiegłego roku, ponieważ jego kapłan odmówił przystąpienia do CPCA.

Od tego czasu społeczność nadal spotykała się w tajemnicy w domu z blachy żelaznej, który zbudowali za swoje pieniądze.

Członek kościoła powiedział Bitter Winter, że 24 stycznia personel rządowy zaatakował ich prowizoryczny kościół, podczas gdy wierzący śpiewali hymny i modlili się. Grozili wyburzeniem domu, jeśli zbór spotka się ponownie.

Zgodnie z oświadczeniem o odpowiedzialności za cel pracy religijnej w 2019 r. Wydanym przez rząd miejscowości w Fujian, lokalne władze muszą nadal wzmóc wysiłki w celu kontroli i stłumienia niezarejestrowanego Kościoła katolickiego.

Wszelkie działania religijne powinny być nie tylko ograniczane i zakazane, ale każdy duchowny w tych miejscach kultu powinien zostać „przekształcony poprzez edukację” przez specjalnie wyznaczony personel.


„Zakazując działalności religijnej i edukacji wierzących, rząd zamierza nas nękać krok po kroku, aby nasza wiara zginęła” – powiedział Bitter Winter ksiądz z niezarejestrowanego kościoła w diecezji Yujiang .

„Mamy nadzieję, że Papież nie uwierzy w jednostronne wypowiedzi KPCh i wysłucha wypowiedzi członków niezarejestrowanych kościołów. Jeśli dołączymy do CPCA, nasza wiara stanie się nieczysta. ”

źródło: bitterwinter.org

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”
br. Waldemar Skworcz-Bednarski


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: