KPCh uruchamia trzyletni plan stopniowego zastępowania języka mongolskiego chińskim jako podstawowym językiem wykładowym we wszystkich szkołach w Mongolii Wewnętrznej.

Nauczyciele są wezwani na spotkanie w swoich szkołach. Powiedziano im, że powinni utrzymywać spotkania w tajemnicy. Nie wydarzyło się to podczas wojny ani inwazji. Dzieje się to w dzisiejszej Mongolii Wewnętrznej, którą lokalne populacje mongolskie wolą nazywać Mongolią Południową.

Co jest tak ważne i tak tajne? Jest planem KPCh stopniowego zastępowania języka mongolskiego chińskim w całej Mongolii Wewnętrznej, rozszerzając eksperyment przeprowadzony na początku tego roku w mieście Tongliao i jego okolicach , jak informowała Bitter Winter .

Język chiński stanie się podstawowym językiem nauczania od 1 września we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to wprowadzane jako „edukacja dwujęzyczna”, ale w rzeczywistości kilka głównych przedmiotów będzie nauczanych wyłącznie w języku chińskim, a program zostanie rozszerzony na szkoły średnie i dodatkowo zwiększy wykorzystanie języka chińskiego poprzez dwa inne etapy, które rozpoczną się odpowiednio we wrześniu 2021 i wrześniu 2022. „To decyzja rządu centralnego – poinformowano nauczycieli. Nie jest to decyzja rządu Regionu Autonomicznego ”.

Organizowano nocne, tajne spotkania, aby zapobiec spodziewanym protestom ludności mongolskiej. Ale wieści się rozchodzą i wielu rodziców grozi, że nie będą już posyłać swoich dzieci do „zrzeszonych” szkół. Nawet dzieciom robione są zdjęcia z plakatami protestującymi przeciwko niszczeniu ich kultury. Jak donosi Centrum Informacji o Prawach Człowieka w Południowej Mongolii , zmobilizowana jest również diaspora z południowej Mongolii za granicą . Uważa, że ​​tylko dzięki silnemu wsparciu międzynarodowemu ludobójstwo kulturowe w południowej Mongolii, mniej znane, ale nie mniej realne niż ludobójstwo dotykające Tybet i Sinkiang, może zostać spowolnione, jeśli nie powstrzymane.

źródło: bitterwinter.org


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: