Chiński rząd nakazuje szpitalom przeprowadzanie późnych aborcji, zabijanie noworodków należących do mniejszości religijnych
2022-12-06

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół