Chcą "produkować" 30.000 dzieci rocznie w sztucznej macicy.
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół