Brutalny mord na tle religijnym w Pakistanie. Islamista zamordował osobę niepełnosprawną pod zarzutem #bluźnierstwa
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół