Belgia rozważy rozszerzenie dostępu do eutanazji dla osób z demencją - Kultura śmierci!
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół