Belgia rozważy rozszerzenie dostępu do eutanazji dla osób z demencją - Kultura śmierci!
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół