Arabia Saudyjska skazuje 81 osób na śmierć podczas największej masowej egzekucji w tym kraju
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół