Arabia Saudyjska skazuje 81 osób na śmierć podczas największej masowej egzekucji w tym kraju
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół