Afganistan: chrześcijanom wciąż grozi śmierć za odstępstwo - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół