Szacuje się, że w Indiach do 2030 roku urodzi się prawie siedem milionów mniej dziewcząt ze względu na powszechne stosowanie w tym kraju aborcji selektywnej ze względu na płeć.

Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej twierdzą, że dramatyczne liczby są wynikiem preferencji dla chłopców i wezwali do wprowadzenia wsparcia w celu przeciwdziałania „istniejącym uprzedzeniom płciowym”.

Szacuje się, że w Indiach jest o 63 miliony mniej kobiet i dziewcząt, niż oczekiwano, odkąd w latach 70. XX wieku wprowadzono testy mające na celu określenie płci nienarodzonego dziecka.

„Ceniony i kochany ”

Obecnie stosunek płci w Indiach po urodzeniu wynosi 900-930 dziewcząt na 1000 chłopców.

W dystrykcie Sikar w Radżastanie na 1000 chłopców przypada 888 dziewcząt.

Anuradha Saxena, działaczka na rzecz praw kobiet w Sikar, powiedziała: „Usunięcie głęboko zakorzenionych zwyczajów i przekonań zajmie trochę czasu”.

Dodała, że ​​grupa pracuje nad „sprawieniem, by dziewczęta były cenione i kochane, zamiast być postrzegane jako ciężar, który potrzebuje ogromnego posagu, aby wyjść za mąż”.

Aborcja selektywna to zabijanie nienarodzonego dziecka ze względu na jego płeć. Z raportu amerykańskiej organizacji pro-life Alliance Defending Freedom wynika, że w Indiach tylko w jednym miesiącu jest mordowanych 50 tys. dziewczynek w łonach matek!

„Obyś była matką tysiąca synów” – takie życzenia składa się w Indiach. Urodzenie chłopca jest powodem do radości, dziewczynki zaś – żałoby i smutku. Dlaczego? Powodem jest fakt, że przy zamążpójściu od kobiety wymaga się olbrzymiego posagu. Syn natomiast przynosi rodzinie bogactwo m.in. poprzez ożenek i ma obowiązek opiekować się rodzicami do końca.

Z raportu amerykańskiej organizacji pro-life Alliance Defending Freedom (ADF) wynika, że w Indiach „50 tys. dzieci jest abortowanych każdego miesiąca z jednego tylko powodu: są dziewczynkami, a nie chłopcami”. I chociaż aborcja jest tam dozwolona od 1971 roku tylko w określonych przypadkach (m.in. gdy zagraża życiu i zdrowiu kobiety; gdy jest wynikiem gwałtu; gdy „płód może być uszkodzony”; gdy w ciążę zajdzie niezamężna nieletnia poniżej 18 roku życia; gdy w ciążę zajdzie kobieta ubezwłasnowolniona lub gdy do ciąży doszło po nieudanym zabiegu sterylizacji), a podawanie wyników badań USG dotyczących płci jest zabronione od 1996 roku, ten haniebny proceder dotyczący mordowania nienarodzonych dziewczynek jest powszechny.

źródło: christian.org.uk/stronazycia.pl/


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: