35 milionów to liczba ofiar handlu ludźmi w celach seksualnych dzień po dniu!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół