28 osób zamordowanych podczas ataku na społeczność chrześcijańską w Sudanie Południowym - Fundacja ”FILEO”
2022-12-06

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół