20-tygodniowe dziecko przeżyło aborcję, żyło 5 godzin. Nie jest jasne, czy otrzymało jakąkolwiek opiekę medyczną!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół