Pandemia COVID-19 spowodowała, że ​​aż 8 milionów dzieci zostało zmuszonych do pracy  i żebrania ze względu na światowe skutki gospodarcze wynikające z wirusa.

World Vision donosi, że wpływ wirusa grozi odwróceniem korzyści wynikających z ograniczenia pracy dzieci, które spadły o 94 miliony przypadków w ciągu ostatnich 20 lat.

Ponadto, co najmniej 110 milionów dzieci głoduje z powodu pandemii, zgodnie z ocenami chrześcijańskiej organizacji pomocy humanitarnej dokonanymi w 24 krajach.

„Bez natychmiastowego działania w celu ochrony środków utrzymania ludzi, wpływ tej pandemii odwróci postęp w kierunku celów zrównoważonego rozwoju i nieodwracalnie zaszkodzi życiu obecnym i przyszłym pokoleniom dzieci”, nowy raport organizacji zatytułowany Out of Time: COVID-19 Wstrząsy wtórne , mówi.

Ostrzeżenia o skutkach gospodarczych i ofiarach pandemii napłynęły również z kilku organizacji międzynarodowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że nawet 66 milionów więcej dzieci może popaść w skrajne ubóstwo z powodu pandemii, dodając do 385 milionów dzieci już żyjących w skrajnym ubóstwie.

Lancet, brytyjski dziennik zdrowia, przewiduje również, że ograniczony dostęp do pożywnej żywności może doprowadzić do dodatkowych 1,15 milionów zgonów dzieci.

Światowy Program Żywnościowy ostrzegł również, że liczba osób potrzebujących ratującej życie pomocy żywnościowej może podwoić się do 265 milionów ludzi na całym świecie.

World Vision twierdzi, że jej dane terenowe z 14 000 gospodarstw domowych w Azji, 2400 właścicieli małych firm w Afryce oraz ponad 360 migrantów z Wenezueli w Ameryce Łacińskiej potwierdzają przewidywania poczynione przez inne globalne agencje dotyczące wpływu pandemii już w różnych częściach świata.

„Nasze ustalenia potwierdzają, że przewidywane spadki dochodów, żywności i ochrony dzieci w związku z COVID-19 już się rozpoczęły i mogą prowadzić do wzrostu skrajnego ubóstwa i głodu, którego nie widać od dziesięcioleci”, ostrzega raport .

źródło: CBN


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: